Miejsce, w którym zdobywanie wiedzy to przyjemność!

Akademia stworzona przez Szkołę Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych, w której znajdziesz specjalistyczne szkolenia, kursy i webinary adresowane do aktualnych oraz przyszłych studentów Szkoły.

Prowadzimy warsztaty, szkolenia i webinary dla osób zawodowo zajmujących się terapią dzieci i dorosłych, studentów, rodziców i opiekunów.

Ukończyłaś/eś

Kurs Instruktorski Masażu Metodą Shantala?

Znajdziesz tu materiały przeznaczone dla Ciebie.

„Misją i największą ambicją Szkoły jest uświadomienie rodzicom, opiekunom oraz osobom zawodowo zajmującym się dziećmi, dobroczynnego wpływu Masażu Metodą Shantala na rozwój dzieci.”


Jolanta Staudt
Trener Masażu Shantala

Najpopularniejsze kursy
Kliknij aby się zalogować
Interesujesz się niezwykłą metodą
Masażu Shantala?

SKLEP

Chcesz zapisać się na kurs online? 

Chcesz wziąć udział w Kursie Instruktorskim?

Sprawdź naszą ofertę i zainwestuj w swój rozwój!

Kurs adresowany głównie do rodziców i opiekunów.

 

499 pln 

Kurs adresowany głównie do rodziców i opiekunów.

 

499 pln 

Kurs adresowany głównie do specjalistów.

899 pln

Kurs adresowany głównie do specjalistów.

999 pln

1.  Masaż Dzieci Młodszych Metodą Shantala

2.  Masaż Osób Dorosłych i Dzieci Starszych Metodą Shantala

3.  Etapy Pracy z Dziećmi 0-6 lat

4.  Fizjoterapia Okołoporodowa

2 896 pln  ⇒  1699 pln

Zapisz się na
Kurs Instruktorski

Chcesz dowiedzieć się jakie uprawnienia da Ci tytuł 

Instruktora Masażu Metodą Shantala?

 

Kliknij i poznaj szczegóły:

Więcej informacji

O Kursie Instruktorskim
Kim jesteśmy?

Adres:
www.masaz-shantala.pl
www.kursshantala.pl

Email:
masazshantala24@gmail.com

Telefon:
+48 792 140 007

Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych

Jesteśmy wyspecjalizowanym zespołem terapeutów, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych u dzieci. Prowadzimy terapię stymulującą rozwój wszystkich funkcji poznawczych.
 
Prowadzimy warsztaty, szkolenia dla osób zawodowo zajmujących się małymi dziećmi, studentów, rodziców, opiekunów. Współpracujemy z ośrodkami adopcyjnymi na terenie kraju, przekazując przyszłym rodzicom filozofię masażu Shantala. W naszym zespole są nauczyciele masażu Shantala, terapeuci Integracji Sensorycznej, psycholodzy, logopedzi, specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Oprócz studiów kierunkowych ukończyliśmy kilkadziesiąt kursów, szkoleń z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Wiedza ta pozwala nam oceniać rozwój psychofizyczny dzieci i w razie potrzeby podjąć pracę nad ich prawidłowym funkcjonowaniem we wszystkich sferach, a co za tym idzie nad poprawą jakości życia tych dzieci. Naszym celem jest szeroko pojmowana edukacja i promocja masażu Shantala. Uświadomienie rodzicom, opiekunom, osobom zawodowo zajmującym się dziećmi dobroczynnego wpływu masażu Shantala na rozwój dziecka. Pokazanie, że regularnie wykonywany masaż Shantala skutkuje doskonałym rozwojem psychoruchowym dziecka oraz uczy szacunku dla drugiej osoby, tolerancji dla inności, różnorodności, odmiennej osobowości drugiego człowieka oraz godnego traktowania innych ludzi.
 
Prowadząc zajęcia opieramy się na Terapii neurobiologicznej opracowanej przez profesor Jagodę Cieszyńską. Wiedzę tę z pozytywnymi efektami wykorzystujemy do programowania terapii i prowadzenia stymulacji funkcji poznawczych. Pomagamy również uczniom mającym trudności w opanowaniu umiejętności czytania, rozumienia tekstu. Prowadzimy zajęcia, które są ściśle powiązane z Teorią Jakobsona. Pracujemy metodą Symultaniczno- Sekwencyjną. Uczniowie, którzy z powodu różnych zaburzeń rozwojowych nie mogli nauczyć się czytać tradycyjnymi metodami zaczynają czytać sylaby, wyrazy, proste zdania.
Nauka masażu Shantala oraz prowadzenie stymulacji wszystkich funkcji poznawczych u dzieci daje nam wiele satysfakcji i nadaje sens naszemu życiu. Zawsze kierujemy się dobrem dziecka, wspieramy każdego podopiecznego w jego rozwoju.